Våre kampanjer er ikke sponset, administrert eller knyttet til Facebook, og driftes av DigiKo AS


Ved deltakelse i DigiKo AS’ (heretter DigiKo) konkurranser gir du oss muligheten til å sende deg nyhetsbrev og til å kontakte deg dersom du vinner. Disse kontaktopplysningene deles ikke videre med noen tredjeparter. Vi bruker analyseprogrammer og innhenter informasjon fra måten du bruker tjenesten vår på for å bedre forstå hvordan du bruker den og hvordan vi kan tilpasse innholdet.

Vi kontakter konkurransevinnere via e-post eller telefon, såfremt opplysningene er oppgitt ved påmelding. DigiKo forbeholder seg retten til å offentliggjøre navn og bosted på vinneren i konkurransen på www.digiko.no og andre medier som DigiKo benytter.

Premien sendes til opplyst adresse senest 30 dager etter trekning. I forbindelse med utlevering av premier kan DigiKo kreve fremvisning av gyldig legitimasjon, som pass eller førerkort. Er ikke levering av premie mulig innen 30 dager faller din rett til premie bort dersom annet ikke er avtalt.

Alle over 18 år kan delta i konkurranser arrangert av DigiKo, og vi forbeholder oss retten til å kontrollere alderen på vinnere. Deltakelsen er gratis. Forsøk på juks og bruk av falskt navn og adresse vil medføre utestengelse fra konkurransen.

Konkurranser har som formål å underholde, og deltakere kan ikke rette etterfølgende krav mot DigiKo. Ansatte hos DigiKo og personer i deres husstander kan ikke delta i konkurransen. Gevinster kan ikke byttes inn i kontanter eller andre varer.

Ved deltakelse i konkurransen melder du deg samtidig på vårt nyhetsbrev som sendes ut (CA ANTALL GANGER) i (MÅNEDEN/ÅRET). Nyhetsbrevet inneholder gode tilbud innenfor X, Y og Z, i tillegg til tips og konkurranser. Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende e-post til post@digiko.no.
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Du kan også supplere, korrigere eller oppdatere våre opplysninger om deg, som for eksempel e-postadresse som er gitt oss via skjemaene våre. I enkelte tilfeller kan du også kreve at vi sletter våre personopplysninger om deg. Les mer om det på Datatilsynets nettsider. (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-sletting/)
Du har også anledning til å klage på måten vi bruker personopplysningene på. Dette gjør du via samme e-postadresse som listet over.