Vet du hva du vil si, men ikke hvordan?

Å skrive er ingen kunst, men journalistikk er et håndverk. 

Vi skriver kunnskapsbasert og grundig. Med mange års erfaring fra aviser, magasiner, markedsføring og kommunikasjon får vi budskapet ut til din målgruppe, slik vi kan det – og du vil ha det.

Tekstene du trenger | Journalistikk | Tjenester | DigiKo | Tynset | Røros | Fjellregionen

Vi produserer alt fra nettsidetekster og reportasjer, til pressemeldinger, nyhetsartikler, årsmeldinger og kampanjetekster, på en måte som får fram ditt budskap best mulig. Som oftest har det stor nytteverdi å få satt ord på bedriften av en utenforstående, som stiller de rette spørsmålene, unngår fagterminologien og internsjargongen, og vet hvordan en tekst skal bygges opp for å fungere best mulig. 

Vi har lang erfaring fra begge sidene av bordet - som både presse og pressekontakt, og kan bidra til å få ut budskapet til din målgruppe.


Tekstene du trenger | Journalistikk | Tjenester | DigiKo

Visste du at... det legges til ett nytt ord i ordbøker annenhver time? Det betyr at det oppstår rundt 4.000 nye ord hvert år.

Visste du også at vi har vært avhengige av tekstformidling i noen tusen år? Ca 4600 år etter det første skriftspråket kom, startet en lang reise med nyhetsformidling i papirform også. Verdens første avis ble trykt i Amsterdam 2. desember i 1620.