Vi har sosialt entreprenørskap som kjerneverdi fordi vi mener at mennesker skal få muligheten til å jobbe selv om de ikke passer inn i en fastsatt mal. Vi tror på å legge tilrette for at folk med ulike funksjonsnedsettelser skal kunne jobbe når de er best, selv om det ikke er åtte timer hver dag, eller mellom 08:00 og 16:00.

Det gir økt arbeidsglede og bedre sluttresultat.

Sosialt entreprenørskap | DigiKo
Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger. 
— regjeringen.no